GELEGENHEIDSKOOR OP EERSTE KERSTDAG?

Al een tijd geleden ontstond bij mij het idee om uit leden van onze kerk een gelegenheidskoor samen te stellen. Dit koor zou dan in een dienst het één en ander ten gehore kunnen brengen. In overleg met de commissie CVE wil ik eens kijken of het haalbaar is om een gelegenheidskoor samen te stellen. Dit koor zou dan op 1e kerstdag 2017 (25 december) in de morgendienst mee kunnen werken aan de dienst. Het is de bedoeling om een vierstemmig gemengd koor (sopraan, alt, tenor en baspartij) samen te stellen. Graag wil ik weten of er animo is voor dit plan.

Ik zal zelf de muziek aanleveren. Dat betekent dat het allemaal eigen bewerkingen van kerstliederen zullen zijn. Ik denk dan aan Nederlandstalige en Engelse liederen zoals: For unto us a Child ins born, Go tell it on the mountains, Jubelt voor het Kerstkind, Zing van het Licht dat pelgrims leidt, Hoor eng’lenkoren zingen, Zegenlied etc. Om alles te realiseren zal er natuurlijk ook geoefend moeten worden.

Ik ben alleen op de vrijdagavonden in de oneven weken hiervoor beschikbaar en eventueel op de zaterdagmorgen omdat ik de andere avonden repetities heb van de koren waar ik dirigent van ben. Ik denk dat we dan in oktober zouden kunnen starten met repeteren. Wellicht is 1 keer per 2 à 3 weken voldoende om te repeteren, maar dat kunnen we nog bekijken.

Als u en jij interesse heeft om in dit koor mee te zingen dan kunt u zich aanmelden via info(at)evertvandeveen.nl
Graag dan ook doorgeven tot welke stemsoort u/jij behoort. Want we moeten wel tot een mooie verdeling zien te komen.

Als er genoeg animo is dan is het denk ik verstandig om een informatieavond te houden waarna we dan kunnen overgaan tot het plannen van de repetities.

Ik ben benieuwd!!

Evert van de Veen