'Voorthuizen zoekt Luther'

De kerken van Voorthuizen nodigen iedereen hartelijk uit om deel te nemen aan herdenkingsmomenten die in ons dorp georganiseerd gaan worden vanaf augustus 2017 tot en met het voorjaar 2018. Bij voldoende belangstelling als afsluiting een Lutherreis!

De plannen in volgorde:

1. Zondagavonddiensten in de Gereformeerde kerk:

2. Voor de jeugd 

3. Reformatieconcert in Bethabara 28 oktober 2017 om 19.30 uur

Reformatieconcert m.m.v. Chr. Interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten en Ref. gemengd koor Cantilena Staphorst o.l.v. Evert van de Veen.
Ds. M. van leeuwen zal de opening en sluiting van deze avond verzorgen.

Entree: € 6,- 

Er zal een boekentafel aanwezig zijn van de Christelijke boekenshop “De Appelboom” uit Voorthuizen.

4. Theaterdienst in de Geref. Kerk 12 november 2017 om 19.00 uur  

Een muzikale voorstelling in het kader van het jubileumjaar 2017, 500 jaar Reformatie!
Thema.....Het ziet niet.....het zingt! (Fijne mensen uit Ede e.o.)

Drie mensen komen bij elkaar vanwege het aanstaande overlijden van hun oude moeder. Deze ingrijpende gebeurtenis is de aanleiding om terug te kijken op hun protestantse opvoeding. Voor de één een afgesloten hoofdstuk, voor de ander nog steeds een bron van inspiratie.

Niet zonder humor worden zo nu en dan harde noten gekraakt, warme én pijnlijke herinneringen opgehaald en komt aan de orde wat het protestantse geloof na 500 jaar nog kan betekenen, nu voor velen de zekerheden zijn weggevallen.

Een luchtige, openhartige en soms ontroerende schets van een generatie met “een godsdienst van hun jeugd”, die voor een groot deel daarvan afscheid heeft genomen. Met bekende liederen van “Er gaat door alle landen” tot “Nu gaan de bloemen nog dood”, korte dialogen en cabareteske liedjes.

5. Psalmen, van toen tot nu. Uitgenodigd Hanna Rijken, musicus en theoloog, locatie: Geref.Kerk, datum: 16 januari 2018 20:00 uur

Psalmen worden gezongen sinds David op zijn harp speelde tot nu toe. Na de reformatie namen psalmen in de Nederlandse kerken een speciale plaats in. Tegenwoordig zingen we psalmen op muziek gezet in Taizé, Iona of door moderne tekst- muziekschrijvers van Trinity of Psalmen voor Nu. Daarnaast zingen we de Geneefse psalmen.

Hanna Rijken neemt ons mee door de geschiedenis van het psalmen zingen met een lesje geschiedenis, en natuurlijk door samen diverse psalmen te zingen vanuit diverse tijden en tradities.

6. Lutherleerhuis in Bethabara, tijd: 19:45 uur

De kerken organiseren 5 avonden met boeiende thema’s onder leiding van de predikanten Breure, Baalbergen, De Jong, Smelt en als gastspreker ds. René de Reuver (scriba PKN).

De planning is:

7. Lutherreis  (met ook aandacht voor Bach) van maandag 30 april - zaterdag 5 mei 2018

Onder leiding van o.a. ds. Leo Smelt en ouderling Gert Noorlander. Letterlijk Samen op weg met gemeenteleden uit PKN kerken en andere geloofsgemeenschappen uit Voorthuizen. Programma is in ontwikkeling.

 

Creditsafbeelding:ProtestantsekerkNederland
Photocredits:HannaRijken