Huiscatechese

Met de huiscatechese hopen wij bij te dragen aan de geloofsopvoeding van middelbare scholieren binnen onze gemeente. We sluiten ons aan bij de visie van onze kerk dat wij een levende en aantrekkelijke gemeente van Jezus Christus willen zijn, dichtbij de Heer en dicht bij elkaar, die gaandeweg groeit in geloof, gemeenschap en dienst. We zien geloofsopvoeding als een manier om te leren leven in relatie met God. Dit is een taak van ouders, gemeente en catecheten samen, zonder elkaar bereiken we minder. Hier proberen wij wekelijks vorm aan te geven middels huis- of kerkbijeenkomsten. 

Binnen deze visie passen ook een aantal activiteiten zoals het organiseren van ouder informatieavonden, trainingsavonden voor catecheten, voorbereiding van diensten met de catechisanten, acties om geld voor het goede doel op te halen of gezamenlijk georganiseerde avonden rondom een bepaald thema om een aantal voorbeelden te geven. 

De catechisatie start begin oktober en loopt door tot in maart. De groepsindeling wordt op de website of in de Accu bekendgemaakt. Vanzelfsprekend worden alle jongeren persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen. De huiscatechese wordt gegeven aan jongeren van 12-15 jaar en wordt verzorgd door enthousiaste gemeenteleden. De groep 16-18 jarigen en de belijdenisgroep ontvangen catechisatie van de predikanten.

(dit is het oude rooster seizoen 2016/2017)

De werkgroep catechisatie bestaat uit Wim van Steeg, Annelies Piso en Margrietha Nijhof