Geloofsopvoeding seizoen 2016 - 2017

Ook dit seizoen is er gelegenheid om in gesprek te gaan over geloven en opvoeden. 

Dit doen we samen met 'collega-opvoeders' en een gespreksleider.

Er is gelegenheid tot verdieping en tot het uitwisselen van ervaringen.

Alle avonden beginnen om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur is er koffie.

 

 Doelgroep  Onderwerpen  Data, aanvang 19:45 uur  Plaats  Contactpersoon

 Doopouders 2012

 

 

 Kerk

 

 

 Dinsdag 23 augustus 2016

 

 

 In ons kerkgebouw

 

 

 Diemer de Jong

 Tel. 440486

  diemerdejong(at)gmail.com

 Doopouders 2015

 

 

 God

 

 

 Woensdag 9 november 2016

 

 

 In ons kerkgebouw

 

 

 Diemer de Jong

 Tel. 440486

  diemerdejong(at)gmail.com

 Doopouders 2014

 

 

 Kinderbijbel

 

 

 Woensdag 29 maart 2017

 

 

 In ons kerkgebouw

 

 

 Garbrich Baalbergen

 Tel. 472891

  g.j.m.baalbergen(at)kpnmail.com

 Ouders van 

 basisschoolkinderen

 

 Respect

 Invloeden van buitenaf

 Seksualiteit

 Broers en zussen

 Woensdag 9 november 2016

 Woensdag 16 november 2016

 Woensdag 23 november 2016

 Woensdag 30 november 2016

 In ons kerkgebouw

 Jannie Franken

 Tel. 474271

bjfranken(at)gmail.com