Kindernevendienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke week een eigen nevendienst. Zij komen gewoon met hun ouders mee naar de kerk. Voor de prediking verlaten de kinderen de kerk. In een eigen ruimte hebben zij hun eigen dienst.

Voor de groepen van de onderbouw (groep 1, 2, 3 en 4) is er elke week kindernevendienst. Behalve bij speciale diensten, zoals bv. de school-kerk-gezin diensten.

De groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8 hebben om de week kindernevendienst. Voor elke groep staan 2 leidinggevenden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld op een voor kinderen begrijpelijke manier en er worden liederen gezongen. Daarna wordt er vaak een verwerking gemaakt of op een andere manier doorgegaan op het thema.

Na de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst is er een collecte die bestemd is voor onze 2 adoptie kinderen in Kenia of een ander project.

Vakantie Kinder Kerk

In de vakantieperiode worden de verschillende kindernevendiensten samengevoegd. Wij noemen dat de Vakantie Kinder Kerk. Tijdens de Vakantie Kinder Kerk hebben we altijd een apart spaardoel.

 

Afscheid groep 8 Kindernevendienst 2017

Besteding collecte Vakantie Kinder Kerk 2017

Presentatie-dienst Kindernevendienst 20 augustus 2017

Besteding collecte Vakantie Kinder Kerk 2016

 

Bestuur

 Functie

E-mail

Geraldine van Sligtenhorst

voorzitter

wvansligtenhorst(at)hetnet.nl

Paula van der Huure

voorzitter

p.vanderhuure(at)kpnmail.nl

Ingeborg Rense

secretaris

reinier.ingeborg(at)gmail.com

René Kerbel

penningmeester

rene.kerbel@hetnet.nl

Engelina van de Bor

alg.adjunct /rooster kaars aansteken

engelina.vdbor(at)kpnplanet.nl