BLIJVEND IN TREK 

Dat de poëtische ontboezemingen van Johannes de Heer nog altijd geliefd zijn bij velen, bleek zaterdagavond 30 september weer duidelijk door een goed gevulde kerk. Vanuit het hart werd God geloofd en geprezen met liederen waarbij de aanwezigen zich klein voelden en onder de indruk raakten van de grootheid en liefde van de almachtige Schepper.

Het zingen van klassiekers als ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’, ‘Door de wereld gaat een woord’, ‘Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning’, ’Rust mijn ziel, uw God is Koning’, Nader mijn God, bij U’, om er maar een paar te noemen, wekten het gevoel, dichter bij God te zijn.

Ds. L. Smelt sprak de verbindende teksten en Evert van de Veen bespeelde het orgel en leidde ook het aanwezige ensemble van het Chr. Interkerkelijke mannenkoor Fontanus uit Putten. Ook speelde hij een prachtige orgelsolo (Toccata Psalm 146 in een bewerking van Jan Zwart).

Koos Kalkman had weer een schitterende beamerpresentatie voorbereid, die werd gepresenteerd door Robin Bouwman. Eelko van Malestijn hield als koster een oogje in het zeil op de gang van zaken. 

Bij de uitgang was er een collecte ten bate van Mercy Ships (een internationale medische hulporganisatie die met het ziekenhuisschip 'Africa Mercy' kansarme mensen in de armste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten). Deze collecte bracht het mooie nettobedrag van € 615,00 op. 

Een kort hilarisch intermezzo werkte enigszins op de lachspieren, maar dat deed niets af aan het verheven karakter van deze avond. 

In 2018 D.V. komt er weer een Johannes de Heer-avond. 

LdB, orgelcie.