Goede gesprekken op de zaterdagmarkt

Zaterdagochtend 15 april, 1 dag voor Pasen, mochten we de deuren van het kerkje op het plein in Voorthuizen weer openen voor allerlei mensen die op dat moment op de markt waren. Het was een fijne ochtend, met goede gesprekken in de kerk en op de markt.

Veel mensen hebben die ochtend mogen horen dat God van hen houdt en dat Jezus waarlijk is opgestaan. We gaven een roos met een kaartje, en het boekje ‘laat leven’. In de kerk konden mensen koffie drinken met wat lekkers.

Op het moment dat er rozen uitgedeeld werden en er gesprekken plaatsvonden, was er een gebedsteam in de kerk aan het bidden. Het was een bijzondere samenwerking, waarin we Gods leiding hebben ervaren.

Mijn dank gaat uit naar ons team van de Voorthuizense kerken die met zoveel liefde paraat staat om zich voor de Here Jezus in te zetten.

Henriëtte Vonhof

Team: Carina, Jan en zijn dochters, Sipke, Magda, Gerrie, Marja, Jan, Martha, Janke, Elles, Wim.