Evacuatie - oefening

Zondagochtend 24 september is tijdens de kerkdienst een evacuatieoefening gehouden. Zonder vooraankondiging ging na de schriftlezing het brandalarm af. Op het moment van het alarm was de kindernevendienst inmiddels gestart in de daarvoor bestemde zalen, evenals de tienerkerk en de kinderoppas. Dat betekende dat er in alle zalen en door het hele gebouw mensen aanwezig waren.

Het doel van een ontruimingsoefening is tweeledig. Enerzijds kunnen we als BHV* team kijken waar we nog iets moeten verbeteren of aanpassen. Anderzijds is het goed om als gemeente ook regelmatig te ervaren wat er gedaan moet worden bij een evacuatie. Hoewel je een echte situatie nooit kan plannen, is er bij deze oefening wel degelijk rekening gehouden met het weer.

De oefening is goed verlopen. Wat opvalt is dat de kinderen vanuit de ontmoetingsruimte bijzonder gedisciplineerd onder begeleiding naar de verzamelplaats zijn gelopen. De kinderen zijn dergelijke oefeningen ook meer gewend omdat scholen ook regelmatig oefenen. Maar, ook de kerkzaal zelf was in een zeer korte tijd leeg.

Om eventuele hulpdiensten de ruimte te geven mogen de mensen niet zonder begeleiding
de verzamelplaats verlaten.  Ouders en kinderen staan op verschillende plaatsen en mogen dus niet naar elkaar toe. Toch zien we ook daar dat de discipline er is om te blijven staan. De mensen weten en vertrouwen erop dat de zorg en aandacht goed is. En dat is uiteraard ook zo.

Na een korte inspectieronde van alle zalen en toiletten door het kostersteam (om er zeker van te kunnen zijn dat het gebouw leeg was) is door de dienstdoende koster de situatie weer vrijgegeven. De dienst is weer opgepakt waar deze zo abrupt werd beëindigd.

Dank aan alle gemeenteleden die het belang van deze oefeningen goed inschatten en serieus met de oefening hebben meegedaan.

Koos Kalkman

(namens het gehele kostersteam)

 

BHV* (bedrijfs hulp verlening)     Photocredits:WimNoorlander