Verslag Catechese +

Catechese + biedt een veilige plek voor jongeren om in een gemoedelijke sfeer bezig te zijn met onderwerpen die te maken hebben met het Christelijk geloof. De gespreksonderwerpen worden, toegesneden, naar de mogelijkheden van de jongeren en tevens wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling van de deelnemers.

Om de week, op de maandagavond, komen we bij elkaar bij iemand thuis.

De volgende onderwerpen zijn besproken met de jongeren in het seizoen 2016-2017:

Het spaardoel van dit catechese seizoen was Hulpkonvooi Veluwe. We hebben gespaard voor de hulpkonvooien naar Calais en Duinkerke. Sanne de Bree heeft dit hulpkonvooi opgestart en gaat regelmatig naar deze plekken toe om hulpgoederen de brengen. Zij heeft ons daar iets van laten zien m.b.t. een beamerpresentatie en heeft haar ervaringen met ons gedeeld.

Ter afsluiting van het seizoen zijn we met de deelnemers naar RuiterActief geweest waar zij hebben mogen deelnemen aan sport- en spelactiviteiten. Zij hebben op fitnessapparaten mogen sporten en kregen een circuittraining aangeboden waar zij met veel plezier aan hebben deelgenomen.

We hebben een hoge mate van betrokkenheid ervaren. Er was een hoog percentage van aanwezigheid. Vanuit een respectvolle attitude en open houding naar elkaar hebben we ontdekt wat we kunnen leren van wat de Bijbel ons te zeggen heeft voor in het dagelijks leven. Met elkaar zijn we gegroeid in het persoonlijk geloof.