Vakantie Kinder Kerk

De kinderen die in de zomervakantie van 2017 de vakantiekinderkerk (VKK) hebben bezocht, weten het wel: we hebben gespaard voor vakantieweken voor vluchtelingenkinderen. Er werd soms zelfs gecollecteerd met koffertjes als ‘collectezak’…

We sparen in de vakantie graag met de kinderen voor een doel wat ze aanspreekt, en dat een linkje met onze eigen gemeente heeft. Omdat we allemaal wel een keer een oproep hebben gehoord van Vluchtelingenwerk-coördinatoren Hans en Elly Hofstra, en omdat zij vaak leiding hebben gegeven aan de kinderkerk, was dit jaar de keus voor een mooi spaardoel niet lastig.

Op donderdag 14 september reden Elly en ondergetekende naar Barneveld om de cheque te overhandigen aan Marjoske Kiers; zij is leidinggevende op dit kantoor van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. We troffen Marjoske en stagiaire Maaike Plattèl (die een jaar lang binnen de afdeling mee werkt) om een ronde tafel - temidden van de gezellige bedrijvigheid, tussen computers en overleggende mensen. Ik legde uit met wie en waarom we gespaard hadden, Marjoske complimenteerde Elly met het vinden van een aansprekend onderdeel van Vluchtelingenwerk als spaardoel en ze legde ons uit dat de kinderen van een aantal gezinnen in de gemeente Barneveld dit jaar op vakantie zijn geweest.

Voordat we overgingen op het overhandigen van de cheque, kwam het gesprek terloops op een paar lopende zaken, en het trof mij hoe opbouwend, positief en effectief dit overleg plaatsvond, met hart voor de mensen die het betrof.

Toen we het gespaarde bedrag mochten geven, bedankten Marjoske en Maaike ons namens Vluchtelingenwerk hartelijk voor het sparen! Dank je wel, meiden en jongens!

 

Marieke Roorda