Help een vluchteling aan een taalstage

De gemeente Barneveld ontvangt ieder jaar een aantal nieuwe vluchtelingen. Deze mensen hebben asiel aangevraagd in Nederland of zijn in het kader van de Europese verdragen door Nederland uit vluchtelingenkampen naar Nederland gehaald. Ze hebben allemaal een verblijfsstatus gekregen. Vluchtelingenwerk Barneveld zorgt voor coaches die de vluchtelingen helpen zich te vestigen.

De staat eist van de volwassen vluchtelingen dat ze zo snel als mogelijk inburgeren en deel gaan nemen aan onze samenleving. Belangrijk onderdeel van de inburgering is het leren van de Nederlandse taal. Iedere statushouder volgt een taalcursus.

Om de ervaring met de Nederlandse taal te vergroten vraagt de gemeente Barneveld van de statushouder al in het eerste jaar van zijn verblijf in onze gemeente een taalstage te volgen. Nadruk ligt hierbij op de taal, niet de arbeid of ervaring.

Dit houdt in dat de statushouder de kans krijgt om de luister- en spreekvaardigheden, die op school worden geleerd, in de praktijk te brengen.

In Voorthuizen wonen inmiddels meerdere vluchtelingen en het worden er nog steeds meer. De vestigingscoaches van deze vluchtelingen willen dat ze in Voorthuizen een taalstage doen zodat het hen helpt met inburgeren in ons dorp. Wij zoeken dan ook naar lokale bedrijven en instellingen.

Een taalstage duurt 2 x 3 maanden. Een bedrijf of instelling krijgt voor de begeleiding van de taalstage een financiële vergoeding van de gemeente Barneveld. De taalstage gebeurt op de dagen dat de statushouders geen school hebben.

Meestal is er 3 dagen les met huiswerk. Dan zijn er 2 dagen over voor de taalstage, dus zo'n 16 uur per week.

De coaches van Vluchtelingenwerk in Voorthuizen komen graag in contact met u als u denkt dat u een stage plek kunt aanbieden. Wij geven u graag meer informatie en zoeken de beste combinatie van stageplek en stagiair. Als het uiteindelijk tot een taalstage komt, neemt de gemeente Barneveld contact met u op om de stage formeel te regelen. En als er voor de begeleiding van de taalstage bij u hulp nodig is, dan doen we ons best om d.m.v. een taalcoach extra ondersteuning te bieden.

Heeft u een bedrijf elders in de gemeente Barneveld en wilt u een taalstage aanbieden, neem dan s.v.p. rechtstreeks contact op met de gemeente Barneveld. In ieder dorp zijn stageplekken nodig.

Wilt u ons en de statushouders helpen, neem dan contact op met Hans Hofstra, coördinator voor Voorthuizen van Vluchtelingenwerk Barneveld: : j.hofstra1(at)vodafonethuis.nl of 06 23159787

Informatiepagina Gemeente Barneveld: http://www.barneveld.nl/actueel/taalstages_47849