Opgewekt en opstandig 

De verkiezingen zijn voorbij en de besprekingen voor een nieuwe regeringscoalitie zijn begonnen. Ik ben erg benieuwd wat daaruit komt, want tijdens de verkiezings-campagne heb ik me regelmatig verwonderd over de tegenstellingen die gecreëerd werden. Wat te denken van het volgende spotje: “papa, wat is een optimist?” “Dat is iemand die alles weglacht!” ”En wat is een pessimist?” “Dat is iemand die anderen de schuld geeft”. Daar tussenin bleek dan ‘gelukkig een realist’ te zitten...
 
Zo’n eenvoudige voorstelling van zaken hoort natuurlijk bij verkiezingstijd. Maar laten we niet in de valkuil lopen altijd zo zwart-wit te denken. Ik zeg dat ook als gelovige. Als mens dat leeft vanuit de Paasboodschap. Pasen is voor mij namelijk het feest dat mij én opgewekt én opstandig maakt.
 
Opgewekt, omdat de Bijbel ons vertelt dat het leven, door de opstanding van Jezus, veranderd is. We hebben, als kinderen van God, 'nieuw leven' ontvangen. En dat maakt ons ‘opgewekt’ in dubbele betekenis. Het maakt ons 'wakker’, het doet ons opstaan. Tegelijk maakt het ons 'blij’. Het 'wakker schudden' zorgt ervoor dat we vanuit ons geloof anders naar onszelf en de wereld kunnen kijken. We mogen zien dat we vrij zijn van de lasten die we eerder droegen. We zijn wakker geschud dat niet de wereldse zaken als macht en bezit bepalend zijn, maar zaken als liefde, trouw en gerechtigheid. En het 'blij gestemd' zijn wordt gevoed vanuit de ervaring van vrijheid die ontstaat als de druk om te presteren afneemt. De belofte van een leven met God en mensen zorgt dat we anders in het leven staan. Hoopvol en vol vertrouwen, opgewekt en vreugdevol. Als opgewekte mensen die het leven zien in het licht van God.
 
Maar hoe ziet zo'n nieuw leven er dan uit? De apostel Paulus beschrijft dat in zijn brief aan de inwoners van Colosse. Hij zegt: “als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.' (Col. 3:1-4).
 
'Richt u op wat boven is'. Dat betekent niet dat we onszelf van de wereld moeten vervreemden, maar dat menselijke maatstaven niet bepalend zijn. Door ons 'op boven' te richten bekijken we de wereld en onze medemens door de ogen van God: liefdevol, vergevend, barmhartig. Dat staat in contrast met hoe vaak naar elkaar gekeken wordt: vanuit angst, wantrouwen of jaloezie.
 
Maar het kijken met andere ogen zorgt ervoor dat leven vanuit Pasen ook opstandig maakt. Opstandig omdat liefde, vergeving en barmhartigheid vaak ver te zoeken zijn. Er is zoveel gebrokenheid, eenzaamheid en verdrukking. Er zijn zoveel mensen die niet volop kunnen leven. Geloven in Pasen, in een leven voor álle mensen, maakt opstandig. Dat 'opstandige' komt tot uiting waar mensen stem geven aan hen die niet gehoord worden, helper zijn voor wie geen helper heeft, vasthouden waar anderen loslaten en niet meten met de maatstaven van de huidige maatschappij.
 
Ja, Pasen maakt en opgewekt en opstandig. Daar zit geen tegenstelling tussen. Dat hoort juist bij elkaar!
 
Garbrich Baalbergen

 

Eerdere overdenkingen predikanten