Pinksteren, belijdenis en dopen

Datum en tijd
20-05-2018 (09:30 uur)
Categorie
Eredienst

- Voorganger: ds. Garbrich Baalbergen en ds. Diemer de Jong
- Ouderling van dienst: zr. Gerda Kruitbosch
- Organist: br. Evert van de Veen
- Koster: Koos Kalkman
- Kaars aansteken: Daniëlle van Beek
- Collecte: 1. Zending 2. Kerk
- Kindernevendienst: 1/2, 3/4, 7/8
- Autodienst: br. Gerard van de Pol, 474366

- Gastheer en gastvrouw: br. en zr. Henk en Rina Lokhorst

​Liturgie

Liturgie boekje

« Terug

Deze agenda geeft de activiteiten die in en om onze kerk plaatsvinden, of door een werkgroep worden georganiseerd.

De informatie is soms summier. Meer informatie kunt u elders op de website vinden.

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Soms moet u zich van te voren aanmelden. De bijeenkomsten in de categorie "besloten" zijn niet voor iedereen toegankelijk, maar zijn georganiseerd voor een bepaalde doelgroep. Als u voor een besloten bijeenkomst belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die daarbij wordt genoemd.