Ochtenddienst - Bevestiging ambtsdragers

Datum en tijd
27-05-2018 (09:30 uur)
Categorie
Eredienst

- Voorganger: ds. Diemer de Jong
- Ouderling van dienst: zr. Jenny Drost
- Organist: zr. Jurriena Dijkema
- Koster: Ruben Kalkman
- Kaars aansteken: Anne Roorda
- Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk
- Kindernevendienst: 1/2, 3/4, 5/6
- Autodienst: br. Henk Ruiter,06-29584458

- Gastheer en gastvrouw: br. en zr. Jan en Gerda Kruitbosch

​Liturgie

Liturgie boekje

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar na te praten in de ontmoetingsruimte onder het genot van een kopje koffie of thee. Wees welkom!

« Terug

Deze agenda geeft de activiteiten die in en om onze kerk plaatsvinden, of door een werkgroep worden georganiseerd.

De informatie is soms summier. Meer informatie kunt u elders op de website vinden.

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Soms moet u zich van te voren aanmelden. De bijeenkomsten in de categorie "besloten" zijn niet voor iedereen toegankelijk, maar zijn georganiseerd voor een bepaalde doelgroep. Als u voor een besloten bijeenkomst belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die daarbij wordt genoemd.