Pinksterzendingscollecte

Datum en tijd
20-05-2018 (09:30 uur)
Categorie
Diaconie

Pinksterzendingscollecte 20 mei 2018 - Versterk de kleine kerken in Bangladesh

In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad.

Het Mymensingh care program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, biedt de kleine kerken hulp op zowel geestelijk als sociaal- economisch gebied. Het ondersteunen gebeurt op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.

Op pinksterzondag 20 mei collecteren we voor dit zendingswerk in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun deze kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL80 RABO 0366 3609 22 t.n.v. Diaconie o.v.v. pinksterzendingscollecte.

« Terug

Deze agenda geeft de activiteiten die in en om onze kerk plaatsvinden, of door een werkgroep worden georganiseerd.

De informatie is soms summier. Meer informatie kunt u elders op de website vinden.

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Soms moet u zich van te voren aanmelden. De bijeenkomsten in de categorie "besloten" zijn niet voor iedereen toegankelijk, maar zijn georganiseerd voor een bepaalde doelgroep. Als u voor een besloten bijeenkomst belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die daarbij wordt genoemd.