Catechese 16 jaar en ouder

Jongeren mogen hun leven leren verstaan als een leven in relatie met God. Daarvoor is catechese een mooi middel.

Op de 16+ catechese zijn we o.l.v een van de beide predikanten met elkaar in gesprek. We staan stil bij de basisinhoud van het christelijk geloof. Zo kunnen we van elkaar leren welke betekenis de eigen relatie met God heeft voor onszelf en andere mensen, dichtbij en ver weg.

2018-2019: