Huiscatechese

Met de huiscatechese willen wij bijdragen aan de geloofsopvoeding van middelbare scholieren binnen onze gemeente. We sluiten ons aan bij de visie van onze kerk dat wij een levende en aantrekkelijke gemeente van Jezus Christus willen zijn, dichtbij de Heer en dicht bij elkaar, die gaandeweg groeit in geloof, gemeenschap en dienst. We zien geloofsopvoeding als een manier om te leren leven in relatie met God. Dit is een taak van ouders, gemeente en catecheten samen, zonder elkaar bereiken we minder. Hier willen wij wekelijks vorm aan geven middels huis- of kerkbijeenkomsten.

Binnen deze visie passen ook een aantal activiteiten zoals het organiseren van trainingsavonden voor catecheten, voorbereiding van diensten met de catechisanten, acties om geld voor het goede doel op te halen of gezamenlijk georganiseerde avonden rondom een bepaald thema om een aantal voorbeelden te geven.

De catechisatie start na de herfstvakantie en loopt door tot eind april. Vanzelfsprekend worden alle jongeren persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen. De huiscatechese wordt gegeven aan jongeren van 12-15 jaar en wordt verzorgd door enthousiaste gemeenteleden. De groep 16-18 jarigen en de belijdenisgroep ontvangen catechisatie van de predikanten.

De werkgroep catechisatie bestaat uit Wim van Steeg, Annelies Piso, Peter de Looff en Margrietha Nijhof