Learn, Eat, Faith 12 - 15 jaar

Vanaf 2018/2019 heeft de catechese voor 12 t/m 15 jaar oud een nieuwe vorm gekregen met de titel LEF (Learn, Eat, Faith). Met deze vorm wordt beter aangesloten op zowel de drukke agenda van de jongeren, als op hun belevingswereld. De opzet is bewust op een moderne manier ingestoken, waarbij een methode wordt gevolgd die direct aanhaakt op de actualiteit en de Bijbel daarin centraal zet.

Praktisch:
- leiding door 6 gemeenteleden
- gewoonlijk 8 keer per seizoen (midden/eind september tot eind maart)
- elke avond duurt ca. 2 uur
- in de zalen achter de kerk

Data seizoen 2021/2022
Bekijk de data in de jeugdplanner

Opzet/Inhoud:
- start van de avond met bijpraten onder genot van wat eten en drinken (per seizoen wordt bekeken of dit inclusief maaltijd is)
- inhoudelijke start met de hele groep rondom het thema van de avond
- 'break-out" in 3 kleinere groepen, waarbij elk gropje kan kiezen voor een onderdeel of rouleert over de onderdelen
- gezamenlijke afsluiting plenair
- zowel voor de plenaire gedeeltes als voor de groepjes wordt de inhoudelijke lijn binnen een avond steeds zeer afwisselend uitgewerkt aan de hand van gesprekken, spellen, filmpjes, discussies, doe-opdrachten etc.