Geloofsopbouw

Onder dit tabblad vindt u alle regelmatig terugkerende activiteiten die met geloofsopbouw te maken hebben. Deze activiteiten hebben wij als volgt ingedeeld:

Cursussen en trainingen

Onder dit tabblad vindt u een interkerkelijke leeskring (vanuit de gezamenlijke kerken in Voorthuizen), een Alpha-cursus waarin de basisbegrippen van het christelijk geloof aan bod komen.

Gebed en gesprek

Regelmatig bij elkaar komen om te leren over wat de bijbel ons vertelt en hoe we dit in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Vindt u dit fijn, dan zijn er tal van mogelijkheden zoals Bijbelstudie in de wijken, open morgens voor vrouwen, gesprekskringen, en geloofsopvoeding. De gebedskring is er speciaal om in alle rust en openheid samen te danken en te bidden. De belijdeniskringen zijn er niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen die de stap naar belijdenis doen willen zetten.

Ontmoeting en verdieping

Deze activiteiten staan in het teken van de ontmoeting. Het inloophuis ‘de ontmoeting’ is iedere woensdagmiddag vanaf 14.30 uur geopend en voor iedereen toegankelijk. Op deze middagen is er altijd iets te doen, van een kleine excursie, tot een wandeling of een presentatie. Vorming en toerusting (Gereformeerde kerk en Ichthuskerk) biedt een heel gevarieerd programma aan. Perron16 vervult een diaconale opdracht namens de participerende kerken in Voorthuizen en biedt een gastvrije plek voor een ieder die daar behoefte aan heeft. De Kommissie Om ’t Medeleven Met Anderen legt het accent op het medeleven met elkaar.