In Nederland worden diverse cursussen gegeven gericht op geloofsopbouw. Op de volgende pagina's kunt u daar meer over lezen:

- Cursus theologische vormin gemeenteleden
- Cursus kinder- en tienerpastoraat