Cursus Kinder- en Tienerpastoraat

Al enkele decennia organiseert Chris de cursus Kinder- en Tienerpastoraat. Hiermee willen we kerken en gemeenten vanuit een expliciet christelijke visie praktisch ondersteunen bij de zorg voor haar kinderen en tieners. Honderden deelnemers hebben in de loop van de jaren de cursus gevolgd.

Doelgroep
Heb jij een hart voor jongeren? Dan is deze cursus misschien iets voor jou! De cursus is speciaal geschikt voor degenen die actief zijn in het pastoraat aan jongeren, in het jeugdwerk, of voor degenen die daarin werkzaam willen zijn. Ook is de cursus geschikt voor degenen die het jeugdpastoraat in hun eigen kerk/gemeente willen opzetten.

Doel
Na afloop van de cursus:
1. Hebben de cursisten inzicht in de leefwereld van kinderen en tieners;
2. Hebben de cursisten tools in handen gekregen hoe zij met kennis van die leefwereld binnen de kerkelijke gemeente kinderen en tieners kunnen begeleiden bij een gezonde (geloofs)ontwikkeling;
3. Weten de cursisten wat zij kunnen doen als een gezonde (geloofs)ontwikkeling in de knel komt;
4. Kennen de cursisten de grenzen van de eigen mogelijkheden en weten zij wanneer zij moeten doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Inhoud
Elke cursusdag bestaat uit een onderdeel ‘theorie/instructie’ en een onderdeel waar aan de hand van casussen de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

- (geloofs)Ontwikkeling & leefwereld van kinderen en tieners
- Kinder- & tienerpastoraat en jouw rol als pastoraal werker
- Communicatie met kinderen & tieners
- Seksualiteit & relatievorming
- Kinderen van gescheiden ouders & samengestelde gezinnen
- Kindermishandeling
- Kopp Kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen)
- Rouw & verdriet
- Pesten
- Kinderen met een Kenmerk (kinderen met een autismespectrum stoornis)
- Veilige kerk
- Pastorale zorg (pastoraal coaching traject)

Dichtstbijzijnde cursusplaats: Hilversum.
Meer info:  http://volwassenen.chris.nl/aanbod/ktp/