Gebedskring 'Samen bidden voor...'

Iedere 3e dinsdag van de maand komen we om 18.45 uur bij elkaar in één van de zalen achterin de kerk. We kunnen hier in alle rust en openheid samen danken en bidden tot God en onder de aandacht brengen wat ons bezighoudt.

We beginnen meestal met een lied en een stukje uit de bijbel, met een korte uitleg. Tussendoor zingen we ook. We bidden niet alleen voor de gemeente, alle leden en betrokkenen, maar ook voor het nood in de wereld om ons heen. We hebben een aantal onderwerpen, die we verdelen. Daarna is er de mogelijkheid om te bidden voor datgene wat op het hart ligt en een stil gebed. We sluiten af met het gezamenlijk Onze Vader. Er hoeft niet hardop gebeden worden, meeluisterend bidden is ook van belang. 

In de bijbel kunnen we lezen dat bidden en communiceren met God heel belangrijk is en dat dit zelfs van ons wordt gevraagd.

Een aantal bekende verzen waarin u dit kunt lezen zijn:

Gebed is de ademhaling van de ziel en de motor van de gemeente.

Wilt u graag meebidden en -danken, dan bent u altijd van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee.

Elke 3e dinsdagavond van de maand - 18:45 - 19:45
Zodra de data voor seizoen 2021-2022 bekend zijn zullen we die hier vermelden.

Contactpersoon:
Gerrie van de Veen - Email: aalt.veen@planet.nl