GELOOF ER IN, dat is het begin!
Weet je nog dat je je kind(eren) liet dopen? En hoe je samen ideeën had over hoe je je kind(eren) zou gaan opvoeden?

Je bent misschien nog maar net begonnen aan je taak als ouder of inmiddels al wat meer ervaren. Waarschijnlijk ben je er ook al achter dat je opvoeden niet alleen doet. Er staan mensen om je heen om je ermee te helpen. Denk maar aan oma/opa, de juf of kindernevendienst. Ook de kerk wil jou als ouder graag helpen hiermee.

Dat hebben we op de volgende manier georganiseerd:
Informatie over deze activiteiten maken we bekend via de volgende media:
Alle activiteiten met betrekking tot de geloofsopvoeding dragen het logo ‘Geloof er in’.

Het logo bestaat uit een hart dat symboliseert het hart van een ouder en het hart van God. In het woord Geloof zijn de twee O’s de ouder en het kind. En de schaduw van het hart, is de boog die je achter de preekstoel ziet met daarin het kruis. De kleuren paars en geel/goud zijn de kleuren van onze kerk.

We hopen dat we jullie kunnen/mogen helpen met het opvoeden van jullie kinderen en het doorgeven van het geloof. Wij geloven er in!

Groeten,

Jannie Franken, Aline van Nes, Martine Elbertsen, Petra Hoogeveen, Anita van Malestijn, Garbrich Baalbergen en Diemer de Jong.

 

Alle avonden beginnen om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur is er koffie.
 Doelgroep  Onderwerp  Data, aanvang 19:45 uur  Plaats   Contactpersoon

 Ouders van
 april 2018 tot
 okt. 2018

 Terugblik op de doop,
 info over GELOOF ER IN
 voor de komende 3 jaar

 Dinsdag 23 oktober 2018

 Bij iemand thuis

  Ds. Diemer de Jong
  Tel. 440486
  diemerdejong(at)gmail.com

 Ouders van
 okt. 2018 tot
 april 2019

 Terugblik op de doop,
 info over GELOOF ER IN
 voor de komende 3 jaar

 DInsdag 23 april 2019

 Bij iemand thuis

 Ds. Garbrich Baalbergen
 Tel. 472891
  g.j.m.baalbergen(at)kpnmail.nl

 Ouders van
 2017*

 Lees

 Woensdag 20 maart 2019

 In de kerk

  Ds. Diemer de Jong
 

 Ouders van
 2016*


 Bid

 Dinsdag 14 mei 2019

 In de kerk

  Ds. Garbrich Baalbergen
 
 
 Ouders van
 2015*
 
 Kerk
 
 Dinsdag 27 augustus 2019
 
 In de kerk
 
 Ds. Garbrich Baalbergen  + KND
 

 Ouders van kinderen
 van de basisschool*


 Ik ben ik en jij bent jij:

 anders zijn en pesten


 Donderdag 17 januari 2019

 In de kerk


  Anita van Malestijn
  jeroenanita(at)hotmail.com
  spreker volgt

 

* Ook anderen zijn van harte welkom.