GELOOF ER IN, dat is het begin!
Weet je nog dat je je kind(eren) liet dopen? En hoe je samen ideeën had over hoe je je kind(eren) zou gaan opvoeden?

Je bent misschien nog maar net begonnen aan je taak als ouder of inmiddels al wat meer ervaren. Waarschijnlijk ben je er ook al achter dat je opvoeden niet alleen doet. Er staan mensen om je heen om je ermee te helpen. Denk maar aan oma/opa, de juf of kindernevendienst. Ook de kerk wil jou als ouder graag helpen hiermee.

Dat hebben we op de volgende manier georganiseerd:
Informatie over deze activiteiten maken we bekend via de volgende media:
Alle activiteiten met betrekking tot de geloofsopvoeding dragen het nieuwe logo ‘Geloof er in’.

Het logo bestaat uit een hart dat symboliseert het hart van een ouder en het hart van God. In het woord Geloof zijn de twee O’s de ouder en het kind. En de schaduw van het hart, is de boog die je achter de preekstoel ziet met daarin het kruis. De kleuren paars en geel/goud zijn de kleuren van onze kerk.

We hopen dat we jullie kunnen/mogen helpen met het opvoeden van jullie kinderen en het doorgeven van het geloof. Wij geloven er in!

Groeten,

Jannie Franken, Aline van Nes, Martine Elbertsen, Petra Hoogeveen, Anita van Malestijn, Garbrich Baalbergen en Diemer de Jong.

 

Alle avonden beginnen om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur is er koffie.
 Doelgroep  Onderwerp  Data, aanvang 19:45 uur  Plaats   Contactpersoon

 Ouders van
 okt. 2016 tot
 okt. 2017

 Terugblik op de doop,
 info over GELOOF ER IN
 voor de komende 3 jaar

 Dinsdag 24 oktober 2017

 Bij iemand thuis

  Ds. Garbrich Baalbergen
  Tel. 472891
  g.j.m.baalbergen(at)kpnmail.nl

 Ouders van
 okt. 2017 tot
 april 2018

 Terugblik op de doop,
 info over GELOOF ER IN
 voor de komende 3 jaar

 DInsdag 24 april 2018

 Bij iemand thuis

  Ds. Garbrich Baalbergen
  Tel. 472891
  g.j.m.baalbergen(at)kpnmail.nl

 Ouders van
 2016*

 Lees

 Woensdag 21 maart 2018

 In ons kerkgebouw

  Ds. Garbrich Baalbergen
  Tel. 472891
  g.j.m.baalbergen(at)kpnmail.nl

 Ouders van
 2015*


 Bid

 Dinsdag 15 mei 2018

 In ons kerkgebouw

  Ds. Diemer de Jong
  Tel. 440486
  diemerdejong(at)gmail.com
 
 Ouders van
 2014*
 
 Kerk
 
 Dinsdag 28 augustus 2018
 
 In ons kerkgebouw
 
  Ds. Diemer de Jong + KND
  Tel. 440486
  diemerdejong(at)gmail.com

 Ouders van kinderen
 van groep 1 t/m 4*

 Aan tafel

 Donderdag 2 november 2017

 In ons kerkgebouw

  Petra Hoogeveen
  petrahoogeveen.fieret(at)gmail.com
  + Ds. Diemer de Jong
  + Jannie Franken

 Ouders van kinderen
 van groep 5 t/m 8*

 Samen

 Donderdag 15 maart 2018

 In ons kerkgebouw

  Martine Elbertsen
  martine.willemsen(at)hotmail.com
  + Ds. Garbrich Baalbergen
  + Jannie Franken

 Ouders van kinderen
 van de basisschool*

 Rouw van jou

 Donderdag 18 januari 2018

 In ons kerkgebouw

  Anita van Malestijn
  jeroenanita(at)hotmail.com
  Spreekster: Marijke van Veldhuizen

* Ook anderen zijn van harte welkom.