GELOOF ER IN, dat is het begin!
Weet je nog dat je je kind(eren) liet dopen? En hoe je samen ideeën had over hoe je je kind(eren) zou gaan opvoeden?

Je bent misschien nog maar net begonnen aan je taak als ouder of inmiddels al wat meer ervaren. Waarschijnlijk ben je er ook al achter dat je opvoeden niet alleen doet. Er staan mensen om je heen om je ermee te helpen. Denk maar aan oma/opa, de juf of kindernevendienst. Ook de kerk wil jou als ouder graag helpen hiermee.

Dat hebben we op de volgende manier georganiseerd:
Informatie over deze activiteiten maken we bekend via de volgende media:
Alle activiteiten met betrekking tot de geloofsopvoeding dragen het logo ‘Geloof er in’.

Het logo bestaat uit een hart dat symboliseert het hart van een ouder en het hart van God. In het woord Geloof zijn de twee O’s de ouder en het kind. En de schaduw van het hart, is de boog die je achter de preekstoel ziet met daarin het kruis. De kleuren paars en geel/goud zijn de kleuren van onze kerk.

We hopen dat we jullie kunnen/mogen helpen met het opvoeden van jullie kinderen en het doorgeven van het geloof. Wij geloven er in!

Groeten,

Martine Elbertsen, Petra Hoogeveen en Anita van Malestijn


Geloof er in seizoen 2021 - 2022

Zodra er meer bekend is over de activiteiten in het komende seizoen zullen we die hier plaatsen.