Gesprekskringen

Er zijn diverse gesprekskringen in onze gemeente.

Als je belangstelling hebt of vragen, neem dan contact op met één van de onderstaande personen.

Gesprekskring +/- 30-40 jaar
Contactpersonen: Gert-Jan en Aline van Nes (06-23889296)
alinejochemsen@hotmail.com
Eigen onderwerpen  
Eens in drie weken, afwisselend op maandag-, dinsdag- of woensdagavond

Gesprekskring +/- 30-45 jaar
Contactpersoon: Beatrix Tobori (478125)
beatrixtobori@gmail.com
Onderwerp: boek Sarianne van Dalen, 'Leven met aandacht'
6/7 keer op wisselende avonden

Gesprekskring vanaf +/- 40 jaar
Contactpersoon: Bart Bouwman (475292)
bartbouwman@)kpnmail.com
Eigen onderwerpen  
6/7 keer op wisselende avonden

Kring tegendraads geloven, seniorenkring
Contactpersoon: Corrie Bakker (474942)
cgbakkermohle@upcmail.nl
Eigen onderwerpen
6/7 keer op donderdagmiddag

Gesprekskring vanaf +/- 40 jaar
Contactpersoon: Gerrit Westerlaken (435934)
gwesterlaken@kpnmail.nl
Eigen onderwerpen
6/7 keer op zondagavond na 20.15 uur