Open morgens voor vrouwen

Deze interkerkelijk Bijbelstudiegroep komt om de week op dinsdagmorgen bij elkaar in de ontmoetingsruimte voor studie, bemoediging en gebed. 

De studiegroep start altijd om 09:30 uur, maar de GRATIS koffie staat al klaar om 09:10 uur.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met; Jitske Wijnveen-Hoeksema 0342-435430 of Ageeth Ruitenbeek-van Dijk, 0342-478120

Datums 2018 dinsdagen: