Ontmoeting en verdieping

Binnen en buiten onze gemeente zijn er verschillende initiatieven om samen te komen en elkaar te ontmoeten.

- Inloophuis "De Ontmoeting"
- KOMMA
- Perron 16
- Vorming en Toerusting