KOMMA

KOMMA is de afkorting van K ommissie O m 't Me deleven M et A nderen.

De KOMMA legt het accent op het medeleven met elkaar, het bezoeken van speciale gelegenheden en de mogelijkheid van elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. Het extra aandacht schenken aan zieken en ouderen, bezoek bij huwelijk, geboorte en nieuw ingekomenen.

Wij willen dat deur, naast het bezoekwerk binnen de wijken, het organiseren van: Kerst- en Paasvieringen, overeenkomsten en een bustocht. Ook zijn er vrijwilligers die jaar gemeenteleden een felicitatiekaart aanbieden.

Zodra de aktiviteiten bekend zijn zullen we dat hier melden.

 

Hier vind je foto's van onze activiteiten:

Komma maaltijd 3 maart 2020

Om alle te bekostigen, is een acceptgiro ​​gestuurd met het vriendelijke verzoek om een ​​activiteitenbijdrage over te maken

tnv de KOMMA. Rek.nr. NL58RABO 03737 42533
 

De KOMMA-commissie:

Het algemene mailadres van deze commissie is: komma@gk-voorthuizen.nl

Naam en adres

Functie

Telefoon

Bouwe Schreuder

voorzitter

0342 476238

Betsy van der Stok-van Zwetselaar

Secretaris

06 12430824

Jaap Bos

Penningmeester

0342 473544

Margreet van Donkersgoed-van de Beek

Algemeen adjunct

06 10231400

Dineke Hoogebeen-Borren

Algemeen bestuurslid

0342 473977

 
In het jaarboekje van de kerk staat bij elke wijk de Kommabezoekster vermeld.