KOMMA

KOMMA is de afkorting van Kommissie Om ’t Medeleven Met Anderen.

De KOMMA legt het accent op het medeleven met elkaar, het bezoeken bij speciale gelegenheden en de mogelijkheid van elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het extra aandacht schenken aan zieken en ouderen, bezoek bij huwelijk, geboorte en nieuw ingekomenen.

Wij willen dat bereiken door, naast het bezoekwerk binnen de wijken, het organiseren van: Kerst- en Paasvieringen, gezamenlijke maaltijden en een bustocht. Ook zijn er vrijwilligers die jarige gemeenteleden een felicitatiekaart aanbieden.

Hier vind u foto's van onze activiteiten:

Terugblik komma-maaltijd 16 februari 2016

Terugblik komma-maaltijd 19 april 2016

Zomerse Komma-maaltijd

Komma-maaltijd 8 november 2016

Kerstviering Komma

Komma-maaltijd 4 augustus 2017

Komma-maaltijd 10 oktober 2017

Komma-maaltijd 14 november 2017

Komma-reis 2017

Terugblik-Kerstviering

Om alle activiteiten te bekostigen, wordt jaarlijks per adres een acceptgiro gestuurd met het vriendelijke verzoek om een bijdrage over te maken

t.n.v. de KOMMA. Rek.nr. NL53 RABO 03663 30 659
 

De KOMMA-commissie: 

Naam en Adres

Functie

E-mail

Wim Oostenbrink

voorzitter

wentoostenbrink(at)hetnet.nl

Betsy van der Stok-van Zwetselaar

secretaris

betsyvanderstok(at)hotmail.com

Jaap Bos

penningmeester

 

Margreet van Donkersgoed-van de Beek

algemeen adjunct

 

Dineke Hoogebeen-Borren

algemeen bestuurslid

 

 
In het jaarboekje van de kerk staat bij elke wijk de Kommabezoekster vermeld.