Aangepaste catechese seizoen 2021-2022

Eindelijk, na 3 jaar hebben we weer een catechese seizoen (met een onderbreking van 2 maanden) kunnen afsluiten met een slotdienst en slotavond.

We begonnen in september hoopvol met de startdienst waarin onze vorige mentor ds. Garbrich Baalbergen ons voorging, en vertelde over de koopman met de kostbare parel.

Wat waren we dankbaar elkaar weer te ontmoeten, zij het wel met de toen gangbare maatregelen. Na afloop mochten we genieten van  koffie en een door de dominee gebakken plakje cake (mèt een ‘parel’ erin). Het was fijn elkaar weer te spreken.

Elke maandag kwamen we weer samen achter de kerk om te zingen, te bidden en te luisteren naar verhalen uit de Bijbel; ook weer anders dan anders, nl. anderhalve meter uit elkaar – weliswaar mochten de bewoners van één woning bij elkaar…

Maar helaas….. eind november moesten de zalen weer niet gebruikt worden; dus weer geen catechese. Maar gelukkig mocht het eind januari weer tot aan de slotdienst en –avond.

De slotdienst in de Goede Herderkerk heeft de catechesegroep uit Voorthuizen niet meegemaakt, omdat we nog huiverig waren om met zoveel mensen in de kerk te zitten.

Maar de slotavond hebben we samen met de groep van Barneveld gevierd. We konden weer samen zingen en bidden met elkaar. Ook vertelde Anita Kruit uitgebreid over het kindertehuis Happy Rock (de Blije Kei) in Eldoret – Kenia, waarna het eindbedrag bekend gemaakt werd waar deze periode voor gespaard is, nl. € 2037,-. Namens Anita en haar man HARTELIJK DANK aan alle gulle gevers (inclusief de start- en slotdienst). Ze waren blij verrast zoveel te kunnen meenemen naar Kenia, bestemd voor de kinderen van de school.

Na het genieten van een kopje koffie/thee/limonade en een lekkere cup-cake ging een ieder weer huiswaarts, na elkaar een goede vakantie toegewenst te hebben.

En we weten, dat ook al zien we elkaar weer een poos niet, dat God met ons meegaat.

We hopen elkaar weer te zien in september als de startdienst begint. 

Pieta van Steendelaar

Frances van der Kwast