Aangepaste catechese

Fijn dat we dit seizoen (2022-2023) 'gewoon' konden beginnen met de startdienst op zondag 18 september j.l. Onze mentor ('vriend-dominee') ds. Estié ging ons voor, hij preekte over het thema verlangen: je kunt naar een heleboel dingen verlangen, o.a. om een kerk(dienst) te bezoeken...

Al ruim 2 maanden kunnen we elke maandag de catechese bezoeken, zonder coronamaatregelen. We kunnen weer een plek zoeken zonder anderhalve meter van elkaar te zitten, de huizen kunnen weer door elkaar. We kunnen weer zingen en bidden met elkaar, elkaar ons lief en leed delen. En we kunnen weer naar mooie bijbelverhalen luisteren.

Zoals bekend is gemaakt, sparen we dit seizoen voor de daklozen in Mongolië, waar Corrie van der Esch met hulp van een paar ngo's opvang, voedsel en kleding regelt. Helaas ondervindt ze regelmatig problemen, bijv. door mensen die haar dwarsbomen. We zullen veel voor haar bidden.

Half november mochten we ook ds. Estié verrassen met een bloemetje en een felicitatie voor zijn 25-jarig jubileum. We gaven hem de zegebede mee 'Ga met God'.