Club (GJO)

De G.J.O. richt zich met clubactiviteiten op de jeugd binnen onze kerk.

We onderscheiden daarin 3 groepen:

Club voor jongeren van de basisschool groepen 6-8
10'R Klub voor 1e en 2e jaar jongeren van het voortgezet onderwijs
TienerZ gericht op jongeren in het 3e en 4e jaar van het voortgezet onderwijs

Zo heeft iedere groep weer zijn eigen kenmerken.

Voor vragen kunt u ons bereiken via de mail op: gjo@gk-voorthuizen.nl

Het GJO bestuur bestaat uit:

Ineke Hendriksen Voorzitter
Gerrit van de Kraats Secretaris en afgevaardigde jeugdclubs
Robin Bouwman Penningmeester en afgevaardigde 10'r Klup
Bonnie Hoogebeen afgevaardigde TienerZ en afgevaardigde Supportgroep