10'r Klup

De tienerklup is bedoeld voor tieners van de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Een keer in de 3 weken komen we op vrijdagavond bij elkaar in de jeugdzaal achter de kerk van 19:30 tot 21:00 uur. Als één van de leiding de avond is begonnen met gebed of gedicht gaan we een spel doen of we gaan er met de tieners op uit.

Wat doen we allemaal:

Het klupseizoen sluiten we ieder jaar af met een kamp. Dit doen we samen met groep 8 om hen alvast warm te maken voor de tienerklup.

Heb jij ook zin om te komen? Dan ben je natuurlijk van harte welkom, kijk in de planning voor de volgende klupavond. Dan heb je voor € 30,00 een heel seizoen lang, één keer in de drie weken een leuke vrijdagavond.

Kijk voor de data in de jeugdplanner

De contributie kan worden overgemaakt op: NL17RABO 03737 42495 t.n.v. Geref. Kerk, Voorthuizen. Inz. Tienerclubs o.v.v. je naam.

Contactpersoon is Robin Bouwman - robinbouwman@hetnet.nl - Mobiel 06-22176264