Jeugddiensten

De jeugddienstcommissie organiseert zes keer per jaar in de avonddienst een jeugddienst, voornamelijk gericht op jongeren. In deze jeugddiensten wordt er van de traditionele liturgie van de diensten afgeweken.

Actueel thema

Er wordt veel gebruik gemaakt van sketches, beamerpresentaties en persoonlijke verhalen, voor en door jongeren. Altijd staat een hedendaags, actueel thema, gericht op jongeren, centraal. Er worden geen psalmen en gezangen gezongen, maar voornamelijk opwekkingsliederen. En in iedere dienst wordt de samenzang begeleid door een band.

Vind je het leuk om een keer mee te werken aan een dienst?

Meld je dan snel bij één van de jeugddienstcommissieleden, want we kunnen je hulp goed gebruiken!

De data voor 2022 zijn:
20-02, 24-04, 03-07, 25-09, 06-11, 18-12.

De jeugddienstcommissie bestaat uit;
Contactpersoon:  Inge Veldhuisen-top, mail jeugddienst@gk-voorthuizen.nl
Leden:  Anne Roorda
   Bart Kalkman
   Dianne van Veen
   Dieke Goodijk
   Marèl van Veen
Penningmeester:  Jeugdouderlingen