Jeugdpastoraat

De jeugdouderlingen hebben een vraaggerichte pastorale taak. Het pastorale werkveld betreft de leeftijdsgroep 12 - 20 jaar. Deze pastorale taak betreft specifieke situaties van ziekte, overlijden, bijzondere omstandigheden De jeugdouderling wordt geïnformeerd door de predikanten / wijkouderlingen als er specifieke situaties en omstandigheden zijn.

De jeugdouderlingen richten zich, m.b.t. de doelgroep 14 - ca. 20 jaar, op groepswerk en groepsvorming door het organiseren en regelen van: groepsbijeenkomsten en -activiteiten vanaf de 3e leergang voortgezet onderwijs, Taizé, EO-jongerendag en overige jeugdinitiatieven.

Er wordt zoveel mogelijk een lijst met adressen, telefoonnummers en e-mailadressen bijgehouden om met betrekking tot allerhande zaken, activiteiten, jeugddiensten enz. een vlotte en goede communicatie in gang te kunnen houden.

 

Wie

Aandachtsgebieden

E-mail

Margrietha Nijhof

georganiseerd jeugdwerk

 

j.h.nijhof(at)kpnmail.nl

06 42024273

Wiebe Goodijk

voorz., lid moderamen, voorz. Supportgroep

wiebegoodijk(at)vodafonevast.nl

0342-476598

Melanda Bouw

ondersteuning
jongeren pastoraat en aanspreekpunt

melanda.bouw(at)kpnmail.nl

06 15677012