Kindernevendienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke week een eigen nevendienst. Zij komen gewoon met hun ouders mee naar de kerk. Voor de prediking verlaten de kinderen de kerk. In een eigen ruimte hebben zij hun eigen dienst.

Voor alle groepen is er elke week kindernevendienst. Behalve bij speciale diensten, zoals bv. de school-kerk-gezin diensten.

Voor elke groep staan 2 leidinggevenden. Er wordt een Bijbelverhaal verteld op een voor kinderen begrijpelijke manier en er worden liederen gezongen. Daarna wordt er vaak een verwerking gemaakt of op een andere manier doorgegaan op het thema.

Na de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst is er een collecte die bestemd is voor onze 2 adoptie kinderen in Kenia of een ander project.

Presentatiezondag 1 september 2019

Vakantie Kinder Kerk

In de vakantieperiode worden de verschillende kindernevendiensten samengevoegd. Wij noemen dat de Vakantie Kinder Kerk. 
 

De kindernevendienst heeft een centraal email adres: knd@gk-voorthuizen.nl

Bestuur

 Functie

E-mail

Paula van der Huure

voorzitter

p.vanderhuure@kpnmail.nl

Mariska Schuiteman

voorzitter

mariska._laanstra@hotmail.com

Marleen Berg

secretaris

marleen_berg@hotmail.com

René Kerbel

penningmeester

kerbelrene@gmail.com

Engelina van de Bor

alg.adjunct

engelinabor@kpnmail.nl