Afsluiting aangepaste catechese

Het is ondertussen al weer een hele tijdje geleden, dat we een slot- en avonddienst hebben gehad.

De slotdienst was zondag 15 april ’s middags in de Goede Herderkerk te Barneveld die ds. Plug, de nieuwe ‘vriend-dominee’ leidde. Hij vertelde over de Emmaüsgangers die eerst Jezus niet herkenden door hun verdriet, maar later veel meer begrepen van wat Jezus hen uitlegde, nl. wat móest gebeuren. De dominee liet daarbij ook heel mooie platen zien, waardoor wij alles ook heel goed gingen begrijpen. Daarna hebben we heel fijn met elkaar gegeten: lekkere broodjes en krentenbollen, en fruit.

De volgende avond vierden we de slotavond met elkaar en konden we ons gespaarde geld voor Living Watershelter aan Heleen Koudijs en haar man overhandigen: € 2764,75 voor het inrichten van een snoezelruimte in de dagopvang in India. Wat waren ze er blij mee!

Nu genieten we al een maand van vakantie. In september zien we elkaar weer als de startzondag op 16 september om 9.30 uur is. In de tussenliggende periode zal Jezus met ons mee gaan; of we ergens naar toe gaan of thuis blijven, Hij blijft voor ons zorgen en laat ons niet alleen! Daar mogen we altijd aan blijven denken.

Leiding: Pieta van Steendelaar en Frances van der Kwast