Inzameling goederen

Rond biddag hield de diaconie een inzamelingsactie van houdbare spullen voor de voedselbank (Hulp aan elkaar).

Er kwamen heel wat pakken luiers, blikken bonen en flessen wasmiddel binnen.

De diakenen bedanken iedereen die deze actie weer tot een succes heeft gemaakt!

foto: Otto van Middendorp