In een goed gevulde ontmoetingsruimte vond op woensdag 25 apirl de jaarlijkse gemeenteavond plaats. Na de opening door de voorzitter gingen de aanwezigen in op de inspirerende vragen over de kerk 2025. Na de pauze werd er gedetailleerd ingegaan op de financiële kant van de hele kerkelijke organisatie en maakten enkele aanwezigen gebruik van de rondvraag.