Kinderkamp Hongarije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriszti Kovács, predikante in Soponya en Kisláng, heeft ons bericht over het kinderkamp dat van 16 tot en met 20 juli heeft plaatsgevonden in Nagybörzsöny, 50 km ten noorden van Boedapest. Het kamp werd georganiseerd samen met de gemeente van Polgardi, waar Zsuzsanna Kovács de predikante is. Het kamp was een groot succes en is in een goede sfeer verlopen.

Er waren in totaal 76 deelnemers, waaronder 61 kinderen en 15 begeleiders, in leeftijd variërend van 5 tot 69 jaar. Hoofdthema van het kinderkamp luidde: zending. Voor de uitleg van de Bijbelverhalen werd gebruik gemaakt van het programma KOEN (Kinderwerk Oost-Europa Nederland). Bij de Bijbelverhalen die zijn behandeld, speelden dieren steeds een belangrijke rol, zoals: de kameel  (Genesis 24), de kwartel (Numeri 11), de ezel (Numeri 22) en het schaap (Lukas 15). Verder was er veel ruimte voor ontspanning in de vorm van zingen, knutselen, sport en spel. Hoogtepunt voor de kinderen was ook dit jaar weer de tocht over het smalspoor met de nostalgische trein.

Voor de kerkelijke gemeenten in Hongarije is het van groot belang om jaarlijks een kinderkamp te organiseren, omdat de kinderen de toekomst van de kerk zijn. Tijdens het communisme hebben de ouders over het algemeen te weinig meegekregen van het christelijk geloof om dit zelf aan hun kinderen over te kunnen dragen.

De financiële bijdrage vanuit de ZWO-commissie maakte het voor een aantal kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mogelijk toch aan het kamp deel te nemen. Zij hoefden slechts de helft van het normale deelnamebedrag te betalen. De rest van de bijdrage is besteed aan de tocht over het smalspoor. Kriszti Kovács bedankt de gemeente van Voorthuizen hartelijk voor de financiële bijdrage.

Met de volgende Bijbeltekst bidt men ons en onze gemeente Gods zegen toe:

„Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” Zsoltárok könyve 118,28-29

Oftewel: „Hij is onze God, hem moeten we danken. Hij is onze God, hem moeten we prijzen. Dank de Heer, want hij is goed. Zijn liefde blijft altijd bestaan!” Psalm 118,28-29.