’t Is weer voorbij . . .

 

‘In 2018 D.V. komt er weer een Johannes de Heer-avond.’ Het schijnt me toe alsof ik het vorige week schreef. Maar heus, het is een jaar geleden, na de avond op 30-09-2017. En de Johannes de Heer-avond van 2018 is ook alweer verleden tijd.

Op 29 september zaten er weer heel wat zanglustigen in de kerk. We zongen liederen die ons uittilden boven de alledaagse werkelijkheid. Ruim een uur waanden we ons in hogere sferen. Dat kwam niet alleen door de inhoud van de songs, die paste bij de vier thema’s van de avond (genade, liefde, vergeving, overwinning). Deze vier blokjes werden helder ingeleid door ds K.M. Teeuw.

Het zingen van de liederen, stuk voor stuk lofprijzingen voor de Allerhoogste, ging vergezeld van een prachtige beamerpresentatie, verzorgd door Koos Kalkman, met beelden die de inhoud van de liederen nog treffender lieten uitkomen.

Helaas kon Evert van de Veen niet aanwezig zijn, maar hij had Gert van Hoef bereid gevonden om het orgelspel te verzorgen. Die deed dat zo subliem, dat te horen viel wie een van zijn leermeesters was.

De collecte bij het verlaten van de kerk, bestemd voor Open Doors, de instelling die veel goeds doet voor de vervolgde Christenen, bracht het mooie bedrag van € 555,00 op.

Als er volgend jaar weer een Johannes de Heer-avond is, bent u er dan ook weer bij?

LdB, orgelcie.