Archief Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Het archief wordt regelmatig aangevuld door de scriba, maar ook rechtstreeks door de aan de kerk gelieerde commissies, organisaties en verenigingen.

Mocht u ook nog archiefmateriaal over onze kerkelijke gemeente of met betrekking tot een bepaalde commissie of werkgroep thuis hebben liggen en u wilt dat wel overdragen aan het kerkelijk archief, dan hoor ik dat heel graag!

Het kan gaan om foto’s of video’s, maar ook om notulen, correspondentie, jaaroverzichten, verslagen (van evenementen, bijzondere acties of over een bepaalde periode) enzovoort. De documenten mogen geprint of digitaal worden aangeleverd.

Neem in geval van vragen en overdracht gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Gerrit van de Kraats

archivaris@gk-voorthuizen.nl

 

Terugblik:

Inventarisatie van het kerkelijk archief