Administratie vrijwillige bijdrage:

Henk Lokhorst
Bank: Rabobank NL76RABO 0366 3003 69


Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar elke vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 uur achter de kerk of op zondag na kerktijd. Op zondag kunt u alleen betaalde boekjes ophalen. Geef in dat geval bij de betaling aan, dat u de bestelling op zondag ophaalt, zo mogelijk met de datum van een bepaalde zondag.

U kunt de boekjes betalen via bankrekeningnummer: NL 10RABO 0366 3320 15. De boekjes kosten € 60,- per stuk.