Classicale vergadering Veluwe

Alle plaatselijke gemeenten in een bepaald gebied - luthers, gereformeerd, hervormd en protestants - werken samen in een classis.

Dat krijgt concreet vorm in de classicale vergadering, waarin elke gemeente is vertegenwoordigd door een kerkenraadslid. Zo neemt de classicale vergadering een centrale plaats in binnen de kerk.

 

Alle gemeenten van de Protestantse Kerk ontmoeten elkaar in een van de elf classicale vergaderingen. Voorthuizen valt onder de classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl

Classispredikant: ds. Wilbert van Iperen
Waarnemend scriba: Gerrit Bok
E-mailadres: classisscriba-veluwe(at)protestantsekerk.nl