ACCU

Het kerkblad met de naam ‘Accu’ verschijnt 11 keer per jaar. In dit blad vindt u naast het pastoraal en persoonlijk nieuws ook aankondigingen en korte verslagen. Heeft u als commissie of gemeentelid informatie voor ons kerkblad, stuur dit dan per mail naar: redactie@gk-voorthuizen.nl. We vinden het fijn als u in de onderwerpregel invult om welke uitgave van 'de Accu' het gaat. Bijvoorbeeld: ACCU januari.

De gemeenteleden, commissies en werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren en de juistheid van de informatie. De redactie heeft het recht om een tekst in te korten of tekstueel aan te passen als dat nodig is. De redactie kan ook informatie weigeren als deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van onze kerk. Bij twijfel overlegt de redactie met de kerkenraad.

Zorg voor korte teksten met een foto en een linkje naar een website voor meer informatie, of een e-mailadres en telefoonnummer voor meer informatie. Het is niet nodig om teksten, verslagen en andere stukjes ‘op te maken’. Het mag gewoon geleverd worden in ‘platte tekst’ zonder vet gedrukte regels, harde returns, uitvulling en dergelijke. Foto’s graag apart in de bijlage meesturen en niet in de tekst plakken.

In het schema kunt u zien wat de komende inleverdatum is, en vanaf welke datum u ‘de Accu’ in de brievenbus kunt verwachten. Bent u lid van onze kerk en ontvangt u nog geen kerkblad? Dan kunt u deze aanvragen via de ouderling van uw wijk.

Het kerkblad 'de Accu' wordt samengesteld door:
Coördinatie verspreiding van ‘de Accu’:
Schema 2021/2022
 Uitgave  Uiterste inleverdatum  Bezorging vanaf
 Januari 2022  Maandag 3 januari 2022  Woensdag 19 januari 2022
 Februari 2022  Maandag 7 februari 2022  Woensdag 23 februari 2022
Maart/April 2022  Maandag 14 maart 2022  Woensdag 30 maart 2022
 Mei 2022  Maandag 18 april 2022  Woensdag 4 mei 2022
 Juni 2022  Maandag 16 mei 2022  Woensdag 1 juni 2022
 Juli/Augustus 2022  Maandag 20 juni 2022  Woensdag 6 juli 2022
 September 2022  Maandag 22 augustus 2022  Woensdag 7 september 2022
 Oktober 2022  Maandag 19 september 2022  Woensdag 5 oktober 2022
 November 2022  Maandag 24 oktober 2022  Woensdag 9 november 2022
 December 2022  Maandag 28 november 2022  Woensdag 14 december 2022