ACCU

Het kerkblad met de naam 'Accu' verschijnt 11 keer per jaar. In dit blad vindt u naast het pastoraal en persoonlijk nieuws ook aankondigingen en korte verslagen. Heeft u als commissie van gemeentelid informatie voor ons kerkblad, stuur dit dan per mail naar: redactie@gk-voorthuizen.nl . We vinden het fijn als u in de onderwerpregel invult om welke uitgave van 'de Accu' het gaat. Bijvoorbeeld: ACCU januari.

De gemeenteleden, commissies en werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren en de juistheid van de informatie. De redactie heeft het recht om een ​​tekst in te korten of tekstueel aan te passagiers als dat nodig is. De redactie kan ook informatie bevestigen als deze niet in opdracht is met de doelstellingen van onze kerk. Bij twijfel overlegt de redactie met de kerkenraad.

Zorg voor korte teksten met een foto en een linkje naar een website voor meer informatie, of een e-mailadres en telefoonnummer voor meer informatie. Het is niet nodig om teksten, verslagen en stukjes 'op te maken'. Het mag gewoon worden geleverd in 'platte tekst' zonder vet gedrukte regels, harde returns, uitvulling en dergelijke. Foto's graag uit elkaar in de bijlage meesturen en niet in de tekst plakken.

In het schema kunt u zien wat de eerste inleverdatum is, en vanaf welke datum u 'de Accu' in de brievenbus kunt verwachten. Bent u lid van onze kerk en ontvangt u nog geen kerkblad? Dan kunt u deze aanvragen via de ouderling van uw wijk.

Het kerkblad 'de Accu' wordt samengesteld door:
Coördinatie verspreiding van 'de Accu':
Schema 2022/2023
 Editie  Uiterste inleverdatum  Bezorging vanaf
 Januari 2023  2 januari 2023  18 januari 2023
 februari 2023  6 februari 2023  22 februari 2023
 maart/april 2023  13 maart 2023  29 maart 2023
 mei 2023  17 april 2023  3 mei 2023
 juni 2023  15 mei 2023   1 juni 2023
 juli/augustus 2023  19 juni 2023   5 juli 2023
 september 2023  21 augustus 2023   6 september 2023
 oktober 2023  25 september 2023   11 oktober 2023
 november 2023  30 oktober 2023   15 november 2023
 december 2023  4 december 2023   19 december 2023