Beeld- en beamer regisseur tijdens trouw- en rouwdiensten

Rouw- en trouwdiensten vinden vaak overdag plaats. Nu we de beamer en kerk-TV beschikbaar hebben wordt ook actief gevraagd naar deze ondersteuning bij de diensten. De beamercommissie heeft geen mensen die overdag beschikbaar zijn.

Heb je enige affiniteit met deze techniek en ben je overdag vaak beschikbaar? We willen een klein team samenstellen die deze rol overdag kan invullen.