Kerkenraad

Het bestuur van onze kerk is de kerkenraad. Daarin hebben zitting:

De predikant 

Ouderlingen, verdeeld in de secties Noord en Zuid.

Jeugdouderlingen

Kerkrentmeesters

Diaconie

Een aantal ouderlingen worden bij hun wijktaken geholpen door pastoraal medewerkers. Deze zijn geen lid van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat uit een groot aantal mensen. Daarom worden de vergaderingen voorbereid in het Moderamen, waarin alle geledingen uit de kerkenraad zijn vertegenwoordigd.

Het dagelijks bestuur is het Kernmoderamen, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de scriba's (secretarissen) en de predikanten.