Jeugdouderlingen

Door te klikken op de naam, kun je een mail sturen.

Jeugdouderlingen van onze kerk
Naam en adres Functie
Erwin Kruitbosch Ondersteuning jongerenpastoraat, jeugdouderling
Henry Bouw Jeugdouderling