Jeugdouderlingen

Door te klikken op de naam, kun je een mail sturen.

Jeugdouderlingen van onze kerk
Naam en adres functie
Melanda Bouw-Mulderij Ondersteuning jongerenpastoraat, aanspreekpunt
Wiebe Goodijk Voorzitter, afgevaardigde moderamen, voorzitter supportgroep
Bonnie Hoogebeen-van Maanen Leiding Tienerz
Inge van Veldhuisen-Top Leiding Tienerz, werkgroep huiscatechese