Jeugdouderlingen

Door te klikken op de naam, kun je een mail sturen.

Jeugdouderlingen van onze kerk
Naam en adres functie
Gemma van Veen Ondersteuning jongerenpastoraat, aanspreekpunt
Wolter Roorda Voorzitter, afgevaardigde moderamen, voorzitter supportgroep
Bonnie Hoogebeen-van Maanen Leiding Tienerz
Inge van Veldhuisen-Top Leiding Tienerz, werkgroep huiscatechese