Ouderlingen

Als u een mail wilt sturen, kunt u op de naam van de betreffende persoon klikken. Het algemene adres van de kerkenraad is scriba@gk-voorthuizen.nl.

Ouderlingen, behalve de jeugdouderlingen
Naam functie wijk
Johan Borren  voorzitter kerkenraad  
Liesbeth Vos-van RIjn  scriba  
Jorien Batterink  ouderling communicatie  
Carla Bakker-ter Haar  ouderling erediensten  
     
Wijkouderlingen, sectie Zuid
Marjan Schimmel-Dam    Z-1
Jan Wildeboer    Z-2
Jannie Franken-Vos    Z-3
Joke Rodenburg-van de Spek    Z-4
Gert Jan van de Kuilen    Z-5
Wil van de Kamp-de Boer    Z-6
Wijkouderlingen, sectie Noord
Marjan Jonkers-Horring    N-7
Jan Heuver    N-8
Ben Taken    N-9
Jan van Zutphen    N-10
Jan-Hein Nijhof    N-11
Medewerkers (geen ambtsdragers)
Jeannette Vlijm-Jansen  notulist Moderamen  
Betty Versteeeg-Davelaar  notulist sectie Noord en Zuid