Ouderlingen

Als u een e-mail wilt sturen, kunt u op de naam van de betreffende persoon klikken. Het algemene adres van de kerkenraad is scriba@gk-voorthuizen.nl .

Ouderlingen, behalve de jeugdouderlingen
Naam functie wijk
Johan Borren  voorzitter kerkenraad  
Liesbeth Vos-van RIjn  scriba  
Jorien Batterink  ouderling communicatie  
Carla Bakker ter Haar  ouderling erediensten  
     
Wijkouderlingen, sectie Zuid
Marjan Schimmel-Dam ouderling  Z-1
Janko van de Vlist ouderling  Z-2
Beatrix Tobori ouderling  Z-3
Joke Rodenburg-van de Spek ouderling  Z-4
Gert Jan van de Kuilen ouderling  Z-5
Mieke Kalkman ouderling  Z-6
Wijkouderlingen, sectie Noord
Gustaaf Keizer ouderling  N-7
Bart Bouwman ouderling  N-8
Ben Taken ouderling  N-9
Jan van Zutphen ouderling  N-10
Jan Hein Nijhof ouderling  N-11
Medewerkers (geen ambtsdragers)
Jeannet Jansen  notulistische Moderamen  
Betty Versteeeg-Davelaar  notulistische sectie Noord en Zuid