Redactie algemeen

De redactie is verantwoordelijk voor het kerkmagazin ‘Accu’, de nieuwsbrief, de website en de app. Het is ons streven dat alle gemeenteleden, jong en oud, met of zonder smartphone en/of internet, toegang hebben tot dezelfde informatie. Dat betekent dat informatie op de website, in de app, accu en nieuwsbrief op elkaar aansluit. Persoonlijke nieuws (meeleven, kerkelijke stand, verjaardagen, bedankjes e.d.) vindt u alleen in de ‘Accu’ of op de nieuwsbrief.

De redactie kan informatie weigeren als deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van onze kerk. Bij twijfel overlegt de redactie met de ouderlingen bijzondere taken en/of de scriba van de kerkenraad.

Lees hier ons redactiestatuut

Aanleveren:

U kunt uw informatie sturen naar redactie(at)gk-voorthuizen.nl. Binnengekomen mail wordt op de volgende manier verwerkt. Aankondigingen van activiteiten komen op de website, in de accu en op de nieuwsbrief. Foto’s van activiteiten worden op de website geplaatst (eventueel in een fotoslider) Verslagen komen op de website en in de accu. Persoonlijke informatie komt niet op de website.