ACCU

Het kerkblad met de naam ‘Accu’ verschijnt 11 keer per jaar. In dit blad vindt u naast het pastoraal en persoonlijk nieuws ook aankondigingen en verslagen. Heeft u als commissie of gemeentelid informatie voor ons kerkblad, stuur dit dan per mail naar: redactie(at)gk-voorthuizen.nl. We vinden het fijn als u in de onderwerpregel invult om welke uitgave van 'de Accu' het gaat. Bijvoorbeeld: ACCU januari.

De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen. De gemeenteleden, commissies en werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren en de juistheid van de informatie. De redactie heeft het recht om een tekst in te korten of tekstueel aan te passen als dat nodig is. De redactie kan ook informatie weigeren als deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van onze kerk. Bij twijfel overlegt de redactie met de scriba van de kerkenraad.

Lever kopij op tijd in. Het is niet nodig om teksten, verslagen en andere stukjes ‘op te maken’. Het mag gewoon geleverd worden in ‘platte tekst’ zonder vet gedrukte regels, harde returns, uitvulling en dergelijke. Foto’s graag apart in de bijlage meesturen en niet in de tekst plakken.

In het schema kunt u zien wat de komende inleverdatum is, en vanaf welke datum u ‘de Accu’ in de brievenbus kunt verwachten. Bent u lid van onze kerk en ontvangt u nog geen kerkblad? Dan kunt u deze aanvragen via de ouderling van uw wijk.

Het kerkblad 'de Accu' wordt samengesteld door:
Coördinatie verspreiding van ‘de Accu’:
Schema 2018
 Uitgave  Uiterste inleverdatum  Bezorging vanaf
 Januari 2018  Woensdag 13 december 2017  Woensdag 3 januari 2018
 Februari 2018  Maandag 15 januari 2018  Woensdag 31 januari 2018
 Maart 2018  Maandag 12 februari 2018  Woensdag 28 februari 2018
 April 2018  Maandag 12 maart 2018  Woensdag 28 maart 2018
 Mei 2018  Maandag 16 april 2018  Woensdag 2 mei 2018
 Juni 2018  Maandag 14 mei 2018  Woensdag 30 mei 2018
 Juli 2018  Maandag 11 juni 2018  Woensdag 27 juni 2018
 September 2018  Maandag 13 augustus 2018  Woensdag 29 augustus 2018
 Oktober 2018  Maandag 17 september 2018  Woensdag 3 oktober 2018
 November 2018  Maandag 15 oktober 2018  Woensdag 31 oktober 2018
 December 2018  Maandag 12 november 2018  Dinsdag 28 november 2018