Redactie website

De redactie van deze website werkt samen met de redactie van het maandelijks kerkblad ‘De Accu’, de wekelijkse nieuwsbrief, Facebookpagina @GKVoorthuizen, twitter @GKVoorthuizen, de Protestant App en YouTube Gereformeerde kerk Voorthuizen. Concreet betekent dit dat alle informatie die via deze kanalen wordt verspreid op elkaar aansluit. Uitingen via andere websites en pagina’s vallen niet onder de verantwoording van de redactie.

De verschillende kanalen om kerkelijk nieuws te verspreiden bieden elk hun eigen voor- en/of nadelen. Als redactie proberen we de mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk te benutten.

Hieronder een klein overzicht;

Het is tevens mogelijk om via de nieuwsbrief, Accu, Facebook of twitter te verwijzen naar de website voor het lezen van meer informatie of het bekijken van een reeks foto’s.

Aanleveren teksten, presentaties, verslagen, foto's en afbeeldingen

Graag in een word-bestand. Platte tekst zonder vet gedrukte regels, harde returns, uitvulling en dergelijke. → Let op! Gebruik niet maar zo een ‘leuke’ afbeelding van het internet, maar kies voor een eigengemaakte foto/afbeelding  of gebruik een afbeelding die vrij is van rechten. Ga hiervoor bijvoorbeeld naar PIXABAY. We stellen het op prijs als de afbeelding niet in het word-bestand wordt geplakt, maar apart in de bijlage wordt meegestuurd.

Aanleveren foto’s en fotoreeksen;

- Wij ontvangen het liefst overzichtsfoto’s. Foto’s van kerkleden in close-up (zonder duidelijke reden)  kunnen worden verwijderd. Een goede reden voor een close-up foto is bijvoorbeeld een winnaar van een wedstrijd, een presentatie of een optreden. Losse foto's kunt u apart in een bijlage meesturen, fotoreeksen kunt u verzenden met behulp van WeTransfer naar redactie(at)gk-voorthuizen.nl

Bijzonderheden

- De redactie neemt contact op als er vragen zijn over de tekst en/of foto’s.

Uw bericht ook op de beamer? klik HIER voor meer informatie
Persberichten

Op onze website is ruimte voor het plaatsen van persberichten betreffende aankomende kerkelijke activiteiten die voldoen aan onze doelstellingen. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit ‘in de buurt’ is. Persberichten worden voor plaatsing beoordeeld en kunnen ook geweigerd worden.

De redactie van de website van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen (PKN) wordt gevormd door:
Technische ondersteuning website: